Käyttöehdot ja tietosuojaseloste

Käyttöehdot

Palvelun kuvaus

Headsted.fi-palvelu on suunnattu lievistä henkisen hyvinvoinnin oireista kärsiville tai muuten mielen hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneille henkilöille. Palvelu sisältää ohjelmia erilaisiin mielen hyvinvoinnin haasteisiin sekä tutkimukseen pohjautuvaa tietoa.

Käyttöehtojen soveltaminen

Nämä käyttöehdot ovat sopimus Headsted.fi-palvelun käyttäjän ja palveluntuottajan (Headsted Oy) välillä. Palvelun käyttäminen tarkoittaa näiden ehtojen hyväksymistä.

Yleiset käyttöehdot

Palveluun sisältyvien ohjelmien suorittaminen edellyttää palveluun rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen yhteydessä pyydetään sähköpostiosoitetta ja/tai Facebook-tunnusta. Säilytä kirjautumistietosi huolellisesti.

Headsted.fi-palvelun perustoiminnot ovat kaikille ilmaisia, mutta käyttäjä on vastuussa omista tiedonsiirtomaksuistaan (Internet-yhteydestä ja mobiilidatan siirrosta aiheutuvat kustannukset). Osa ohjelmista on maksullisia ja hinnat sisältävät arvonlisäveron, ellei toisin ole mainittu. Osaan ohjelmista voi hankkia asiantuntijatukea maksua vastaan. Tukihenkilönä toimiva asiantuntija vastaa saamiinsa viesteihin 5 arkipäivän sisällä niiltä osin, kuin ostetun palvelun kuvauksessa on määritelty.

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muokata palvelua tai lakkauttaa se mistä tahansa syystä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Palveluntarjoaja pitää käyttäjät parhaansa mukaan tietoisina muutoksista.

Tekijänoikeudet

Headsted.fi-sivuston tietojen ja aineistojen tekijänoikeudet ovat Headsted-tiimin jäsenillä, ellei toisin mainita. Sivuston sisältöjen kaupalliseen käyttöön tarvitaan Headsted Oy:ltä etukäteen saatu lupa. Kysymykset ja yhteydenotot aineistojen käytön suhteen voi lähettää osoitteeseen tiimi@headsted.fi.

Headsted.fi-sivusto sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämiin Internet-sivustoihin ja kolmansien osapuolien tuottamiin materiaaleihin. Headsted Oy ei ole vastuussa mistään näiden sivustojen tai aineistojen sisällöstä, jollei toisin mainita.

Vastuunrajoitus

Headsted.fi-palvelu on käyttäjien käytettävissä ja saatavilla "sellaisena kuin se on". Palvelussa saattaa ajoittain esiintyä ohjelmistohäiriöitä tai muita saatavuuteen tai käytettävyyteen liittyviä häiriöitä.

Palvelun sisältämät ohjelmat ja harjoitukset perustuvat tutkittuihin menetelmiin, joiden tiedetään yleisesti parantavan hyvinvointia, mutta palveluntarjoaja ei anna takuita niiden toimivuudesta kaikille. Mikäli tunnet, että sinulla on vakavia ongelmia mielen hyvinvoinnissa, sinun kannattaa hakeutua ammattiavun piiriin. Palvelua ei ole tarkoitettu kliinisten mielenterveyshäiriöiden hoitoon eikä se korvaa terveydenhuollon ammattilaisen tekemää diagnoosia ja hoitoa.

Tietosuoja

Palvelun tietosuojaseloste kuvaa, kuinka palvelun kautta saatuja henkilötietoja käsitellään ja säilytetään. Tietosuojaseloste on henkilötietolain mukainen (523/1999, 10 ja 24$).

Evästeet

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Käyttämällä tätä sivustoa ja palvelua, sekä hyväksymällä tässä esitetyt käyttöehdot, oletamme Sinun hyväksyvän myös evästeiden käytön evästekäytäntömme mukaisesti.

Käyttöehtojen muutokset

Palvelua kehitetään ja sen toiminnallisuutta ja sisältöä muokataan ja parannetaan jatkuvasti. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Mikäli muutokset aiheuttavat aineellisia muutoksia käyttöehtoihin, niistä ilmoitetaan sähköpostitse. Käyttäjä voi sulkea käyttäjätilinsä ottamalla ylläpitoon yhteyttä ja lopettaa palvelun käytön, mikäli ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterin nimi

Headsted.fi-palvelun käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakassuhteen hoitamiseen, tilastointiin, viestintään, kehittämiseen ja ylläpitoon sekä Headstedin palveluiden kehittämiseen ja parantamiseen. Rekisterin pääasiallisena käyttötarkoituksena on Headsted.fi-palvelun tarjoaminen sen käyttäjille. Rekisterin tarkoitus on mahdollistaa käyttäjän itsenäisen harjoittelun ja kehittymisen seuranta sekä auttaa tätä jäsentämään omia pohdintojaan kirjallisessa muodossa niin, että niihin voi palata myöhemmin.

Rekisteritietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman käyttäjän suostumusta eikä henkilötietoja luovuteta Headstedin ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän suostumusta. Palvelun käytöstä kertyvää tietoa käytetään Headstedin tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyen henkisen hyvinvoinnin verkko-ohjelmien käyttötapoihin, käyttöön sitoutumiseen ja käytön vaikutuksiin. Tässä käyttötarkoituksessa tietoa käsitellään sellaisessa muodossa, ettei siitä voi tunnistaa yksittäistä käyttäjää.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin on tallennettu rekisteröidyn eli Headsted.fi-palvelun käyttäjän:

 • yhteystiedot (sähköpostiosoite ja tarvittaessa Facebook-tunnus, puhelinnumero)
 • yksilöllinen käyttäjätunnus
 • henkisen hyvinvoinnin harjoitusohjelmien läpikäyntiin liittyvät tiedot (valitut ohjelmat, ohjelman suorittamisen aikana talletettavat tiedot kuten kirjoitustehtävät, kyselyvastaukset, itsearviot, palautteet)
 • jäsenyys ryhmissä
 • tukisuhdetiedot
 • kirjoittamat keskustelupalstaviestit
 • palveluun lataama vapaavalintainen kuva
 • lupa muistutusten lähettämiseen
 • tiedot palvelun käyttämisestä (Internet-palvelimen tekniset lokit)
 • antama tieto siitä, mistä löysi palveluun
 • tutkimustunnus (mikäli käyttäjä on mukana jossakin tutkimuksessa)

Tiedot on tallennettu siinä laajuudessa, jossa ne on rekisteröidyltä saatu.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääsääntöisesti käyttäjän itsensä Headsted.fi-palvelussa syöttämistä tiedoista sekä palvelun ja palvelimen tallentamista lokeista. Käyttäjätilien ja tukisuhteiden luomista varten tietoja saadaan myös Headstedin asiakasorganisaatioilta, mikäli käyttäjä on antanut luvan tietojen keräämiseen ja luovuttamiseen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa anonymisoidussa muodossa tutkimuskäyttöön Headstedin ulkopuolisille tutkimustahoille, mikäli tähän on käyttäjän suostumus.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot tallennetaan tietoturvalliselle palvelimelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Headsted.fi-palvelun tietokantaan tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Koko Headstedin henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin sisältämiin tietoihin. Henkilötietoja käsittelevät vain ne, joille se työtehtävien hoitamisen kannalta on välttämätöntä. Tietokantaan pääsy palvelimella on asianmukaisesti suojattu palomuurilla sekä käyttäjätunnuksella ja eri salasanalla kuin palvelimen hallinnointiin käytettävä salasana. Tiedonsiirtovaiheessa tietoliikenneyhteys on aina salattu. Rekisteröityneiden käyttäjien henkilötiedot poistetaan säännönmukaisesti, kun käyttäjätilille ei ole kirjauduttu kahteen vuoteen.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Yhteydenotot pyydetään kirjallisesti osoitteeseen tiimi (at) headsted.fi.

Lisäksi rekisteröidyllä on henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Yhteydenotot pyydetään kirjallisesti osoitteeseen tiimi (at) headsted.fi.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukaisesti oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa kirjallisesti osoitteeseen tiimi (at) headsted.fi.