« Takaisin blogilistaan

Käyttäjien kokemuksista tervetulleita haasteita

Kirjoittanut (27. marraskuuta 2014)

Haluamme tehdä hyviä ja entistä parempia ohjelmia ja olemme siksi hyvin kiinnostuneita ihmisten kokemuksista.

Teimme muutama viikko sitten Jännän Jutun merkeissä käyttäjäkyselyn. Kahden viikon aikana saimme kyselyyn 39 vastausta. Kehittämistyön lomassa ajattelimme purkaa kyselyn tuloksia auki näin blogissakin, jotta kaikki kiinnostuneet voivat nähdä, missä mennään ja mitä on tulossa!

Tiedustelimme käyttäjiltä aluksi, miksi he kiinnostuivat Jännästä Jutusta. Antamistamme vaihtoehdoista kolme useimmiten valittua syytä olivat:

  1. Vastaaja halusi helpotusta jännittämiseen.
  2. Ohjelmaa oli suositellut esimerkiksi YTHS:n terveydenhoitaja, psykologi, terapeutti, psykiatri, ystävä tai perheenjäsen.
  3. Uusi itsehoidon konsepti kiinnosti.

Kysyimme myös, minkälaisia ensivaikutelmia käyttäjille oli muodostunut ohjelmasta. Iloksemme monet kertoivat ohjelman avulla huomanneensa, etteivät he paini jännityksen kanssa yksin. Esimerkiksi eräs kuvasi ensivaikutelmaansa näin:

"Ensimmäisenä oli muistaakseni helpotus. Tajusin, että muillakin on ongelmia näiden asioiden kanssa."

Toisaalta joillakin käyttäjillä oli syntynyt epäilys siitä, voiko nettiohjelma todella auttaa:

"Ensimmäiseksi ajattelin, että voiko tämmöinen ohjelma oikeasti auttaa. Olen nyt muutamia tehtäviä siellä tehnyt ja epäilen yhä. Ehkä vika onkin asenteessani eikä ohjelmassa."

Teoriasta käytäntöön

Useissa tutkimuksissa on havaittu, että verkon välityksellä toteutettu psykologinen harjoittelu voi olla yhtä tehokasta kuin esimerkiksi yksilö- tai ryhmäterapia (Hedman ym., 2012). Meillä on myös alustavaa näyttöä Jännä juttu -ohjelman toimivuudesta: Keväällä ohjelman aiempaa versiota käyttäneiden itsearvioidut jännitysoireet vähenivät merkittävästi.

Aiemmat tutkimukset aiheesta on usein tehty rajatulla kohderyhmällä, kuten yliopisto-opiskelijoilla, mutta Jännä juttu on suunnattu laajemmalle yleisölle. Kaikki palaute on siis meille hyvin arvokasta, jotta ohjelmasta tulisi mahdollisimman helposti lähestyttävä ja tavoittaisimme kaikki apua tarvitsevat.

Hyödyllinen, kiinnostava, helppo käyttää!

Kartoitimme käyttäjien mielipiteitä ohjelmasta myös kysymällä, miten hyvin tietyt sanat kuvasivat ohjelmaa. Saimme huomata, että kolme neljästä käyttäjästä piti ohjelmaa selkeänä (samaa tai täysin samaa mieltä) ja yli puolet piti ohjelmaa erittäin helppokäyttöisenä (täysin samaa mieltä). Saimme myös iloksemme huomata, että 85 % käyttäjistä koki ohjelman kiinnostavaksi (samaa tai täysin samaa mieltä) ja lähes kaikki (97 %) hyödylliseksi.

Näyttäisi siltä, että olemme oikealla tiellä, sillä kaikki - yhtä vastaajaa lukuunottamatta - aikoivat myös suositella ohjelmaa esimerkiksi jännityksestä kärsiville läheisille ja tutuille, esiintyjille, stressaantuneille tai sosiaalisten tilanteiden peloista kärsiville.

Aina voi parantaa

Tulokset olivat todella rohkaisevia, mutta halusimme tietää lisää myös Jännän Jutun kehitettäviä puolista. Tämän vuoksi kysyimme, mitä käyttäjät odottivat Jännältä Jutulta. Monet eivät itse asiassa odottaneet ohjelmalta etukäteen mitään, ja toisaalta moni yllättyi ohjelmasta positiivisesti.

"En ollut oikeastaan varma, miten ohjelma lähestyy jännittämistä. Katsoessani harjoitteita yms. huomasin että ohjelma jopa ylitti odotukseni."

Muutamat jäivät puolestaan kaipaamaan ohjelmalta esimerkiksi lisää konkreettisia tehtäviä:

"Enemmän ratkaisuja/tehtäviä jännityksen poistoon."

Saimme käyttäjiltä myös hyviä parannusehdotuksia, joiden avulla kehittää Jännää Juttua. Saimme mm. ehdotuksia päiväkirjan tuomisesta mukaan ohjelmaan sekä toiveen nettikeskustelupalstan* luomisesta. Eniten esitettiin kuitenkin toiveita harjoitusten ja sisällön lisäämisestä ohjelmaan.

Uusia haasteita!

Käyttäjien palautteiden innoittamina tartuimme tuumasta toimeen ja suunnittelimme Jännään Juttuun lisää harjoituksia sekä sisältöjä uuden haastejärjestelmän muodossa. Pienet, arkiset haasteet tulevat olemaan keskeinen osa ohjelmaa, kun saamme ne toteutettua ja julkaistua - vielä joulukuun aikana. Toivomme, että haasteiden myötä ihmisten on helpompi tuoda jännitystä helpottavia harjoituksia osaksi jokapäiväistä arkeaan.

Haasteiden lisäksi suunnitteilla on yhteisöllisten webinaarien järjestäminen kerran kuussa Jännän Jutun sivuilla. Webinaarien avulla haluamme tuoda kaikille mahdollisuuden saada tukea ja kannustusta jännitykseen nettikeskustelun merkeissä.

Tervetuloa siis mukaan kokeilemaan uudistuksia Jännässä Jutussa sekä osallistumaan tuleviin webinaareihin! Miltä tämä kaikki kuulostaa? Jaa mielipiteesi kanssamme vaikka sähköpostilla (tiimi@headsted.fi) tai palautelomakkeellamme.

* Suomalainen keskustelufoorumi jännityksen kanssa kamppaileville löytyy osoitteesta http://jannittaa.com.