Tietoa

Mitä teemme?

Kehitämme verkko-ohjelmia, joiden avulla voit selvitä henkisen hyvinvoinnin haasteista. Ohjelmat on ensisijaisesti suunnattu lievistä oireista kärsiville tai uutta näkökulmaa ja suuntaa elämäänsä kaipaaville, mutta niitä voi käyttää myös täydentämään muuta tukea.

Lievät oireet, kuten jännitys, masentuneisuus tai uniongelmat, ovat yleisempiä kuin moni tietääkään. Esimerkiksi Suomen Kuvalehden artikkelissa vuodelta 2007 arvioidaan, että 15% eli noin joka kuudes suomalaisista pelkää sosiaalisia tilanteita, ja reippaimpien arvioiden mukaan jopa kolmasosa ihmisistä kärsii sosiaalisten tilanteiden pelosta ainakin jossain vaiheessa elämäänsä. Masennukseen taas sairastuu elämänsä aikana arviolta 10-15 % ihmisistä. Lievemmistä oireista kärsii paljon useampi.

Haluamme tarjota haasteita kohtaaville ihmisille keinoja, joilla omaan elämään kykenee itse vaikuttamaan: edullisesti ja helposti, ilman lääkärin lähetteitä. Ohjelmamme perustuvat hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) sekä kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiin, jotka on todettu toimiviksi lukuisissa tutkimuksissa. Ja ovat ne auttaneet meitä itseämmekin: myös Toni ja Kirsikka ovat kärsineet jännityksestä.

Mistä tämä lähti?

Ennen Headstedin perustamista Toni, Kirsikka, Päivi ja Raimo tekivät useita vuosia yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ja VTT:n tutkimusprojekteissa. Tutkimustulokset toisensa perään osoittivat, että verkkoon siirretyillä psykologisilla menetelmillä todellakin oli vaikutusta. Kun ihmiset saivat toimivia harjoituksia ja tarvittavan tiedon käyttöönsä, pienen opastuksen avulla he pystyivät tekemään suuria muutoksia elämässään. Tutkijat päättivät ryhtyä tuumasta toimeen ja lähteä viemään hyväksi havaittuja menetelmiä käytäntöön. Yritys perustettiin keväällä 2014.

Headstedin ohjelmat perustuvat tutkittuihin psykologian ja psykoterapian menetelmiin. Ohjelmat ovat verkossa kenen tahansa saatavilla, jotta mahdollisimman moni voi löytää toimivaa apua jännitykseen, masentuneisuuteen, uniongelmiin tai muihin henkisen hyvinvoinnin haasteisiin jo oireiden ollessa lieviä. Palvelun saatavuus ei riipu paikkakunnasta eikä avunsaantia tarvitse jonottaa kuukausia vaan se on käytössä heti kun tarve tulee esille.

Tavoitteemme on pystyä auttamaan ihmisiä niin Suomessa kuin maailmallakin. Perustimme syksyllä 2014 yrityksen myös Isoon-Britanniaan. Englanninkieliset versiot Jännä juttu, Hyvän elämän kompassi ja Työstä stressiä -ohjelmista on otettu siellä kumppaniorganisaatioissa käyttöön vuonna 2015.

 

Miten ohjelmat auttavat?

Ohjelmissa käytetään tutkittuja ja tunnettuja psykologisia menetelmiä, jotka perustuvat pääasiassa hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT). Monet harjoituksista ovat vertauskuvallisia tai kokemuksellisia. Lisäksi ohjelmissa harjoitellaan tietoisuustaitoja (mindfulness) sekä kirkastetaan omia arvoja ja tehdään niiden mukaisia tekoja.

Hyväksymis- ja omistautumisterapia on laajasti käytetty psykoterapeuttinen lähestymistapa. Näyttöä HOT:n toimivuudesta saadaan jatkuvasti lisää. HOT-terapiassa pyritään rakentamaan rikasta ja merkityksellistä elämää kahdella tavalla:

  1. Harjoitellaan psykologisia taitoja, joiden avulla pystyt käsittelemään kipeitä tunteita ja ajatuksia.
  2. Selvitetään, mikä on sinulle tärkeintä ja merkityksellistä elämässäsi, ja mikä motivoi sinua tekemään muutoksia elämässäsi.

Kuinka HOT toimii?

HOT:n päämääränä on lisätä psykologista joustavuutta. Tämä tapahtuu kuuden prosessin kautta, jotka näkyvät seuraavassa kuvassa:

HOT hyödyntää vertauskuvia ja kokemuksellisia harjoituksia, jotka auttavat ottamaan etäisyyttä sitkeisiin ajatuksiin ja tunteisiin sekä olemaan läsnä tässä hetkessä. HOT painottaa omien arvojen selkiyttämistä sekä niiden mukaan elämistä.

"Matkustajat bussissa" on yksi terapiassa yleisesti käytetyistä vertauskuvista. Negatiiviset ajatukset aiheuttavat usein matalaa mielialaa, ahdistusta ja muita ongelmia. Ne voivat näyttäytyä ahdistavina ja ärsyttävinä bussimatkustajina hyvin samalla tavalla kuin seuraavassa videossa.


HOT:n edut

Positiivinen: Tähtää rikkaan ja täyden elämän luomiseen, ei negatiivisista tunteista eroon pääsemiseen.

Yleishyödyllinen: Rakentaa perustaitoja, joiden avulla voi käsitellä kaikkia negatiivisia tunteita, ajatuksia ja kokemuksia.

Joustava: Voidaan käyttää itsenäisesti, pareissa tai ryhmissä ja vaihtelevilla aikajaksoilla.

Vaivaton: Keskittyy pohdintoihin ja kokemukseen ennemmin kuin oman toiminnan tiukkaan seuraamiseen.

Edistyksellinen: Kehittyy jatkuvasti ajantasaisen tutkimuksen myötä.

HOT pähkinänkuoressa

HOT-lyhennettä voi käyttää muistisääntönä hyväksymis- ja omistautumisterapian ydinajatuksiin:

Hyväksy omat reaktiosi ja ole läsnä
Omistaudu arvoillesi
Tartu toimeen

HOT ja jännitys

Kun koet jännitystä tai ahdistusta, on luonnollista pyrkiä välttämään epämiellyttäviä kehon tuntemuksia, tunteita, ajatuksia ja tilanteita. Mitä enemmän yrität päästä eroon jännityksestä tai ahdistuksesta tai yrität tukahduttaa tuntemuksesi, sitä vahvemmaksi ahdistus kuitenkin yleensä kasvaa.

HOT kyseenalaistaa välttelyn hyödyt ja opettaa tietoisuustaitoja sekä hyväksyntää. Opit etäänyttämään itsesi epämiellyttävistä ajatuksista, tunteista ja teoista ja opit elämään elinvoimaista ja merkityksellistä elämää.

HOT ja alakulo

HOT:ssa masennus nähdään epäonnistuneena yrityksenä paeta vaikeita ajatuksia, tunteita ja muistoja.

Ensin HOT kehittää psykologisia taitoja (tietoisuustaidot), joiden avulla voit käsitellä tuskallisia ajatuksia ja tunteita sekä haitallisia ajatuksia. Toiseksi HOT auttaa sinua kirkastamaan, mikä on sinulle todella tärkeää ja mikä motivoi sinua luomaan itsellesi rikkaan, täyden ja merkityksellisen elämän. Opit, kuinka voit olla yhteydessä nykyhetkeen etkä jäädä jumiin menneisyyteen.

Oletko ammattilainen ja kiinnostunut hyödyntämään ohjelmia asiakastyössäsi?

Lue lisää täältä.

HOT ja käyttäytymisterapia

HOT kuuluu ns. kolmannen aallon kognitiivisten käyttäytymisterapioiden perheeseen ja sen tavoitteena on muuttaa suhtautumista negatiivisten tunteiden ja ajatusten kokemiseen. Välttämisen sijaan opitaan hyväksymään ajatukset ja tunteet sellaisina kuin ne ovat.

HOT on kognitiivisen käyttäytymisterapian muoto, mutta sillä on kolme tunnusomaista piirrettä:

  1. HOT ei yritä muuttaa tunteiden ja uskomusten sisältöjä, koska on tärkeämpää huomioida käyttäytymisen kontekstin merkitys, kun käyttäytymistä pyritään muuttamaan.
  2. HOT:n psykopatologinen malli korostaa ajatusten eriyttämisen merkitystä. Tällä tarkoitetaan taitoa etäännyttää itsensä ajatuksista, jotka eivät ole hyödyllisiä.
  3. HOT keskittyy ihmisen ja hänen kokemustensa väliseen suhteeseen ennemmin kuin kokemusten sisältöihin. Tämä auttaa ihmisiä vapautumaan tuskallisten muistojen ja uskomusten otteesta.

Tutkimustuloksia

HOT-menetelmien on todettu vaikuttavan positiivisesti useisiin henkisen hyvinvoinnin haasteisiin, esimerkkeinä ahdistus ja jännittäminen, stressi, univaikeudet, uupumus ja masennus. Menetelmiä on sovellettu myös työelämässä ja niiden on havaittu parantavan työssä jaksamista, työtehoa ja jopa luovuutta.

HOT-menetelmiä hyödyntäviä verkko- ja mobiilisovelluksia on tutkittu Suomessakin. Näihin tutkimuksiin osallistuneet kokivat oireiden lievittyvän myös silloin, kun terapia tarjottiin verkossa tai mobiililaitteen kautta perinteisen ryhmä- tai yksilöterapian sijaan. Tutkimuksista löytyy tietoa esimerkiksi seuraavista suomenkielisistä tiedotteista:

HOT:sta on suomeksi kirjoittanut mm. Arto Pietikäinen: http://www.joustavamieli.com/.

Koulutusmateriaaleja

Ammattilaisten osiosta saat tietoa Headstedin tarjoamista koulutuksista ja materiaaleista.

Lisäksi suomenkielistä koulutusmateriaalia löydät esimerkiksi Vaasan keskussairaalan HOT-koulutuksen tueksi toteuttamista videoista ja harjoituksista.

Englanniksi materiaalia on koottu kattavimmin ACBS:n sivuille.

Viitteitä

Meihin kaikkiin saat yhteyden sähköpostitse tiimi@headsted.fi tai etunimi@headsted.fi.

Kirsikka Kaipainen, toimitusjohtaja.

Kirsikka pitelee yrityksen lankoja hyppysissään. Hän vietti aikoinaan enemmän aikaa tietokoneiden kuin ihmisten parissa oman sosiaalisen ahdistuksensa ja kehnon itsetuntonsa vuoksi. Nyt Kirsikka on puuhaillut henkisen hyvinvoinnin verkko- ja mobiilisovellusten kanssa kymmenisen vuotta, väitteli aiheesta tohtoriksi vuonna 2014 ja on samalla oppinut voittamaan omat pelkonsa. Siksi hänellä on vahva halu auttaa muitakin siinä.

Päivi Lappalainen, sisällöntuottaja ja kouluttaja.

Päivi on projektien monitoiminainen ja sisällöntuotannon työrukkanen, joka vankan koulutustaustansa päälle väitteli tohtoriksi verkkopohjaisista hoidoista vuonna 2015 Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselta. Oma vakava sairaus herätti halun auttaa muita: "Maailmassa on paljon kärsimystä. Helposti saavutettavien verkkohoitojen avulla voimme omalta osaltamme lievittää sitä".

Prof. Raimo Lappalainen, tutkimusjohtaja.

Raimo valvoo, että sisältömme on ykkösluokkaa ja menetelmät kohdillaan. Hän on psykologian professori Jyväskylän yliopistossa ja toimi siellä pitkään myös psykologian laitoksen johtajana. Raimolla on valtavasti aiheeseen liittyviä julkaisuja ja käytännön kokemusta, kuten sopii odottaakin. Hän on hyväksymis- ja omistautumisterapian edelläkävijä Suomessa.

Katariina Keinonen, psykologi.

Katariina toimii henkilökohtaisena kannustajana ja kanssapohdiskelijana niille ohjelmiemme käyttäjille, jotka kaipaavat tukea ja ulkopuolisen näkökulmaa verkkosisältöjen lisäksi. Katariina kirjoittaa parhaillaan väitöskirjaa masennuksen lyhytinterventiohoidosta ja tekee perinteistä kasvokkain tapahtuvaa hoitotyötä.

Aki Loponen, kehityspäällikkö.

Aki huolehtii siitä, että projektit etenevät mallikkaasti ja käyttäjiä kuunnellaan. Ohjelmistokehityksen ammattilaisena hän tekee koodista toimivaa ja pitää järjestelmät pystyssä. Lisäksi Aki on näppärä käsittelemään kuvaa ja ääntä ja muotoilemaan siitä silmälle ja korvalle mieluisan lopputuloksen.

Etsitkö jotakin muuta? Verkosta löytyy paljon muitakin hyviä avunlähteitä, esimerkiksi:

Kriisi- tai vertaistukea

Henkisen hyvinvoinnin parantamista

Mielenterveyspalveluita

Mielekästä tekemistä

Puuttuuko listalta jotakin? Laita meille sähköpostia tai lähetä palautetta lomakkeella, niin hoidamme asian pikimmiten!