Ammattilaisille

Ohjelmat ovat valitettavasti poistumassa käytöstä nykymuodossaan vuoden 2021 loppuun mennessä. Löydät täältä kuitenkin myös yleistä tietoa verkko-ohjelmien hyödyntämisestä asiakastyössä.

Usein kysytyt kysymykset

Työskenteletkö henkisen hyvinvoinnin tai mielenterveyden parissa? Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Headstedin verkko-ohjelmista ja niiden käyttämisestä asiakastyössä. Lataa myös esitteet jaettavaksi asiakkaillesi tai yhteistyökumppaneillesi:

Esitteet ovat PDF-muodossa, joten voit tulostaa niitä itse tarvitsemasi määrän.

Kaipaatko käytännön vinkkejä?

Pikaopas tiivistää verkkotyökalujen yleiset periaatteet ja auttaa alkuun. Anna sähköpostiosoitteesi, niin lähetämme oppaan sinulle saman tien.

Pidämme osoitteesi tallessa, jotta voimme tiedottaa myös oppaan päivityksistä ja tulevista koulutuksista.

Ohjelmia voi hyödyntää lähes kenen tahansa jännityksestä, masentuneisuudesta, univaikeuksista, stressistä tai ahdistuksesta kärsivän kanssa. Kaikki, joilta verkossa tapahtuva työskentely ja kirjallinen pohdinta onnistuvat, voivat käyttää ohjelmia.

Ohjelmien sisällöistä voi löytää lähes jokaiselle jotakin, koska ne on laadittu kokemuksellisiksi: asioiden selittämisen sijaan viesti pyritään välittämään harjoitusten ja vertauskuvien kautta.

Täysin itsenäinen työskentely saattaa olla haasteellista, mikäli asiakkaalla on esimerkiksi kognitiivisia oireita, hän on erityisen nuori tai hänellä on merkittävästi hankaluuksia keskittymisessä tai itsenäisessä työskentelyssä. Tällöin työntekijän tuki voi olla erityisen tärkeää ohjelman läpikäynnissä.

Asiakastyötä tekevänä mielenterveysalan ammattilaisena voit hyödyntää ohjelmia esimerkiksi seuraavin tavoin.

 • Asiakassuhteen/hoidon tukena: Tapaamisten rinnalla ohjelmia voi käyttää kotitehtäväluonteisesti niin, että viikkoteemat käydään läpi itsenäisesti ja niistä keskustellaan tapaamisen yhteydessä. Etenemisestä ja viikon aikana käyttöön otettavista harjoituksista voidaan sopia joustavasti. Asiakas voi näyttää ohjelmaan kirjoittamansa pohdinnat tai hän voi kertoa niistä vapaamuotoisesti.

 • Asiakassuhteen/hoidon päättyessä: Ohjelmat on laadittu niin, että ne sopivat täysin itsenäiseen työskentelyyn. Näin ollen niitä on mahdollista hyödyntää myös kasvokkain tapahtuvien tapaamisten jatkona tai taukojen aikana. Esimerkiksi lyhyeksi jäävän hoitosuhteen päättyessä tarjottava jatkotyöskentely verkossa voi olla tärkeä lisätuki. Mahdollisuuksien mukaan ohjelman käyttämisen jälkeen voidaan vielä sopia seurantatapaaminen.

 • Lisätukena esimerkiksi lomien aikaan, kun tapaamisiin tulee pidempi tauko. Pitkissä asiakassuhteissa ohjelmaa voi hyödyntää esimerkiksi kesälomakaudella, kun tapaamisissa on taukoa ja tuki olisi kuitenkin tarpeen.

Lue lisää Ohjelmat asiakastyössä -osiosta.

Kyllä. Ohjelmat tarjoavat oivallisen pohjan ryhmätapaamisten kululle. Tapaamiset puolestaan tukevat ohjelmaa:

 • antamalla mahdollisuuden syventää teemojen käsittelyä
 • selventämällä mahdollisia epäselvyyksiä
 • auttamalla teemojen soveltamisessa omaan arjen elämään
 • motivoimalla työskentelemään ahkerasti

Verkkoalustamme mahdollistaa tarvittaessa myös suljetun ryhmäkeskustelun.

Kyllä. Asiakastyötä tekeville on mahdollista aktivoida verkkotukisuhde asiakkaan kanssa, jolloin työntekijä voi seurata asiakkaan etenemistä ja antaa palautetta. Mikäli olet kiinnostunut ammattilaislisensseistä, ota yhteyttä. Kerromme mielellämme lisenssien toimittamis- ja käyttömahdollisuuksista sekä ohjelmien käyttöön kouluttamisesta.

Julkiset ohjelmamme Jännä juttu, Hyvän elämän kompassi, Levollinen uni ja Työstä stressiä ovat olleet täysin ilmaisia ja niiden pariin on voinut ohjata vapaasti.

Järjestämme koulutuksia interventiomalleista, jotka rakentuvat verkko-ohjelmien varaan. Lisäksi koulutamme hoitohenkilökuntaa ohjelmien sisältöihin ja itsenäisen työskentelyn tukemiseen liittyen.

Lue lisää koulutus- ja yhteistyömahdollisuuksista Koulutus-osiosta.

Kyllä. Ohjelmien pohjana on käytetty hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmiä. HOT on paljon tutkittu kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntaus.

Lisätietoa, tutkimusviitteitä ja linkkejä koulutusmateriaaleihin löydät täältä.

Ohjelmien taustalla olevasta tutkimuksesta laadittuja julkaisuja löydät täältä. Sivulle on koottu muitakin tutkimuksia koskien verkko-ohjelmia ja hyväksymis- ja omistautumisterapiaa. Seuraamme alan tutkimusta ja hyödynnämme tutkimustietoa ohjelmien kehittämisessä.

Kyllä. Ohjelmista voi saada enemmän irti, jos niiden sisällöistä keskustelee yhdessä muiden kanssa. Niinpä ohjelmat toimivat mainiosti myös ryhmässä käytettynä.

Ohjelman viikkoteemat voi esimerkiksi ottaa suoraan tapaamisten teemoiksi, joista ryhmäläiset keskustelevat yhdessä harjoitukset ja pohdinnat läpikäytyään. Vertaistuki voi auttaa ymmärtämään itselle hankalat teemat paremmin ja löytämään tapoja soveltaa harjoituksia juuri omaan tilanteeseen.

Vastaamme mielellämme ammattilaisten kysymyksiin ohjelmien käyttämiseen ja Headstedin palveluihin liittyen. Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla, puhelimitse tai yhteydenottolomakkeella. Yhteystiedot löydät täältä.

Koulutukset

Kaipaatko koulutusta verkko-ohjelmien tehokkaaseen käyttöön asiakastyön tukena? Tutustu koulutusvaihtoehtoihimme alla.

Koulutusten suunnittelussa huomioidaan asiakaskunta sekä henkilökunnan tarpeet ja toiveet niin, että käytänteet ja interventiomallit palvelevat asiakkaita mahdollisimman hyvin. Keskeisin tavoite on kehittää yleisiä valmiuksia verkkointerventioiden hyödyntämiseksi.


Koulutuspaketit

Verkkointerventio omassa työssä (4 h)

Koulutuksen tavoitteena on luoda hoitomalli, jolla hyödyntää verkkointerventioita omassa työympäristössä käytännöllisyys, ajankäyttö ja asiakkaiden tarpeet huomioiden.

Koulutus edellyttää perustietoja verkko-ohjelmista ja niissä käytetyistä menetelmistä.

Tehokas verkkointerventio (1 pv)

Koulutus antaa valmiudet hyödyntää hyväksyntä- ja arvolähtöisiin menetelmiin pohjautuvia verkkointerventioita asiakastyössä tehokkaasti.

Koulutuksessa huomioidaan asiakasryhmän tarpeet ja työympäristön asettamat puitteet. Ohjelmien käyttöä harjoitellaan yhdessä.

Etätyöskentely verkkointerventioilla (2 pv)

Koulutus perehdyttää tuetun verkkointervention toteuttamiseen.

Koulutus kattaa käytetyn menetelmän perusteet, verkko-ohjelmien rakenteeseen syventymisen sekä valmiita puolistrukturoituja palautemalleja, joiden avulla on helppoa aloittaa tuen antaminen.


Voimme räätälöidä tarpeisiisi myös muunlaisia koulutuksia, jotka voivat olla lyhyitä tietoiskuja tai laajempia yhteiskehittämisprojekteja. Painopisteinä voivat olla esimerkiksi:

 • Ohjelmiin tutustuminen ja käyttömahdollisuuksien esittely
 • Ohjelmien hyödyntäminen asiakastyössä
 • Ohjelmien käyttäminen ryhmien kanssa
 • Ohjelmien parissa itsenäisesti työskentelemisen tukeminen
 • Ohjelmien varaan rakentuvan intervention toteuttaminen
 • Ohjelmien varaan rakentuvan interventiomallin luominen tietyn työyhteisön tai asiakasryhmän parissa käytettäväksi
 • Yhteiskehityshanke ohjelmien varaan rakentuvan interventiomallin luomiseksi ja kehittämiseksi siitä saatavien kokemusten pohjalta. Lue täältä lisää joistakin aikaisemmista yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetuista hankkeista.

Mikäli olet kiinnostunut koulutusmahdollisuuksista, ota yhteyttä ja kuvaile toiveitasi. Tiimimme pohtii mielellään yhdessä kanssasi, millainen malli olisi tarpeisiisi sopivin. Koulutus voidaan toteuttaa paikan päällä tai etäyhteyksiä käyttäen.

Ohjelmat asiakastyössä -osiosta saat käytännön ideoita ja ajatuksia ohjelmien hyödyntämisestä.

Tiedustelut ja tarjouspyynnöt: tiimi@headsted.fi

Ohjelmat asiakastyössä

Ohjelmien käyttämisessä asiakastyön tukena tai lisänä on lukuisia vaihtoehtoja. Kevyimmillään ohjelma voidaan ottaa käyttöön yhteisesti sovitusti, mutta asiakas etenee täysin itsenäisesti. Toisaalta ohjelma voi toimia tapaamisten runkona, joka tarjoaa teeman tapaamiselle ja materiaalia työskentelyyn tapaamisten välillä.

Neljä ohjelmaamme tarjoavat neljä valmiiksi strukturoitua interventiota hyödynnettäväksi asiakastyössä tapaamisten ohella tai itsenäisen työskentelyn välineenä:


Jännä juttu

Jännä juttu on ohjelma, joka lievittää sosiaalisiin tilanteisiin liittyvää jännittämis- ja ahdistusoireilua. Lisäksi siitä voivat hyötyä esiintymistä tai muita rajattuja tilanteita jännittävät henkilöt. Ohjelma on erinomainen työkalu käytettäväksi nuorten parissa tehtävän työn puitteissa.


Työstä stressiä

Työstä stressiä -ohjelma käsittelee työssä tai opinnoissa jaksamiseen liittyviä teemoja ja antaa välineitä käsitellä kuormittuneisuutta uudesta näkökulmasta. Näin ohjelma soveltuu erittäin hyvin esimerkiksi lyhyen työterveyspsykologin hoitosuhteen jatkoksi niillä asiakkailla, jotka kaipaavat lisätukea tai itsenäisen työskentelyn välineeksi niillä, joilla oireilu on lievempää.


Levollinen uni

Levollinen uni on suunniteltu purkamaan univaikeuksia luovia ja ylläpitäviä ketjuja. Ohjelma käy läpi murehtimista ja tunteiden käsittelyä, sekä konkreettisesti nukkumistottumuksia ja unihygieniaa. Ohjelmaa voidaan käyttää tapaamisten rinnalla esimerkiksi niin, että suoraan uneen kohdistuva interventio toteutuu sen kautta ja tapaamisten aika voidaan kohdistaa muuhun. Ohjelmaa voidaan myös käyttää hyödyksi tapaamisten aikana ja sen teemoja voidaan käsitellä yhdessä.


Hyvän elämän kompassi

Hyvän elämän kompassi on ohjelmista laaja-alaisin. Ohjelman tavoitteena on lievittää mielialaongelmia ja auttaa löytämään elämälle suunta; kirkastamaan itselle tärkeitä arvoja ja käyttäytymään niiden ohjaamana. Näin Hyvän elämän kompassi soveltuu käytettäväksi hyvin moninaisissa tilanteissa. Kuuden toisiinsa linkittyvän viikkoteeman varaan on mahdollista suunnitella interventio tai niitä voidaan käydä läpi osin itsenäisesti ja osin yhdessä. Ohjelman sovellusmahdollisuudet ovat etenkin työntekijän tukemana hyvin laajat.


Ohjelmien kestosta

Ohjelmien läpikäynti on ajateltu tapahtuvan 5-6 viikon aikana ohjelmasta riippuen. Mikäli tapaamisia on käytettävissä vähemmän, ohjelma voidaan tehdä loppuun täysin itsenäisesti, vaikka se aloitettaisiin yhdessä.

Pääsääntöisesti viikkoteemoille on hyvä varata yksi kalenteriviikko teemaa kohden. Työskentely on hyvä pitää riittävän tiiviinä, muttei kuitenkaan liian nopeana, jotta teemat on mahdollista omaksua ja harjoituksia ehtii tekemään omassa arjessa.